ปกป้องข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจของคุณจากระยะไกลโดยการลบข้อมูลหรือล๊อคอุปกรณ์พกพา
Wizberry คือโซลูชั่นสำหรับบริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในอุปกรณพกพาไม่ว่าจะเป็น Smartphone หรือ Tablet
และควบคุมอุปกรณ์พกพาต่างๆตามนโยบายขององค์กรเช่น ในบางองค์กรมีการอนุญาตให้พนักงานนำอุปกรณ์ส่วนตัวเข้ามาใช้งานกับข้อมูลขององค์กร (Bring Your Own Device) ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานอีเมล์หรือเอกสารร่วมกัน ชึ่งทางองค์กรสามารถแจกจ่ายการตั้งค่าให้พนักงานจำนวนมากอย่างง่ายดายและปลอดภัย
นอกจากนี้ในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลตัวอย่างเช่น ในเวลาที่พนักงานที่ใช้งานข้อมูลขององค์กรบน smartphone แล้วทำเครื่องหาย เราสามารถสั่งลบข้อมูลขององค์กรออกจากเครื่องได้อย่างง่ายดายผ่าน Web Console หรือกรณีที่พนักงานลาออกทางองค์กรสามารถลบข้อมูลขององค์กรจากเครื่องของพนักงานที่ลาออกได้เช่นเดียวกัน
ทำการบริหารจัดการได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ด้วย Web Interface ที่เข้าใจง่าย
Wizberry สามารถช่วยให้ทางองค์กรสามารถจัดการบริหารอุปกรณ์ได้ง่ายๆจากส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการนโยบายความปลอดภัยต่างๆ
หรือควบคุมการใช้งานของพนักงานในกรณีที่อุปกรณ์นั้นมีการดำเนินงานที่ละเมิดนโยบายขององค์กร
หากมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นระบบจะส่งอีเมล์ไปที่ผู้ดูแลระบบ ในกรณีที่ผู้ดูแลระบบไม่ว่างดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระบบจะดำเนินการอัตโนมัติตาม Compliance rule ที่ทำการตั้งค่าไว้แล้ว
เรารวบรวมแพ๊กเกจของการใช้งานทางธุรกิจบนอุปกรณ์พกพาเป็นแบบ All-in-One
เรามีแพ๊กเกจต่างๆ ดังนี้ Advance Mobile Management(AMM) สำหรับการจัดการบริหารอุปกรณ์พกพา , Mobile Content Management (MCM) การจัดการบริหารเอกสารหรือเนื้อหาบนอุปกรณ์พกพา
Secure Productivity Suite (SPS) สำหรับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลไม่ว่าจะเป็น Email หรือ Application, Mobile Enterprise Gateway (MEG) สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบที่องค์กรมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น MS Exchange หรือ Active Directory
โดยโซลูชั่นของเราได้ดำเนินบนคลาวน์ของ IBM ซึ่งจะมีการอัพเดต Feature ใหม่ๆอยุ่เสมอทุก Platform
นอกจากนี้เรายังได้รับมาตรฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็น FISMA, SOC 2 type ll ซึ่งจะทำให้คุณเริ่มต้นการใช้งานได้อย่างมั่นใจ
แยกการใช้งานเรื่องส่วนตัวและงานออกจากกัน (Work and play)
Wizberry Secure Productivity Suite มี platform ที่ง่ายต่อการใช้งานของพนักงาน โดยจะมี Containers เป็นประตูสำหรับการการทำงาน (Workspace) ไม่ว่าจะใช้งาน Email หรือ File Sharing ซึ่งมีความปลอดภัยของข้อมูลสูงโดยมีการ Encyption ข้อมูลภายใน และบังคับใส่รหัสผ่านก่อนการใช้งานข้อมูลของค์กร
นอกจากนี้ข้อมูลขององค์กรสามารถเข้าถึงโดยไม่จำเป็นต้องต่อ VPN ด้วย Wizberry Mobile Enterprise Gateway
ปกป้องข้อมูลด้วย Mobile Containers
ภายใน containers สามารถใช้งานชุดความปลอดภัยต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น Secure Email, Secure Browser, Secure Document ซึ่งเฉพาะพนักงานที่ติดตั้ง Wizberry เท่านั้นที่จะสามารถใช้ข้อมูลต่างๆขององค์กรได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังแบ่งเรื่องงานและส่วนตัวอย่างชัดเจน
สามารถบังคับอุปกรณ์ของพนักงานให้ใช้งาน Passcode นอกจากนี้ยังสามารถเลือก format ของ Passcode ได้อีกด้วย
สามารถจำกัดการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆของอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น ห้ามใช้งานกล้อง ห้ามใช้งาน SD card ห้ามใช้งาน Screen capture ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์กร
สามารถจัดการได้ง่ายผ่าน Web Console และดำเนินการต่างๆโดย OTA (Over the air)
สามารถส่งข้อความหรือแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ในระบบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับ IT ด้วย Cloud Service
Wizberry ทำงานบน Cloud ของ IBM ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง ซึ่งทางองค์กรไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุ่นเพิ่มในเรื่องของการจัดหา Server ต่างๆ
นอกจากนี้ถ้าต้องการเชื่อมต่อกับระบบงานขององค์กรที่มีอยู่แล้วก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย รวมถึงยังสามารถ Support อุปกรณ์ได้หลาย Platform
เหตุผลที่หลายองค์กรเลือกใช้งาน Wizberry
Wizberry Mobile Security เป็น Solution จาก IBM maas360 โดยทาง a2network (Thailand) ได้นำ IBM maas360 มา Rebranding เป็น Wizberry
โดย IBM Maas360 เป็นผู้นำของผลิตภัณฑ์ Mobile device management จากการทำวิจัยของหลายสำนักไม่ว่าจะเป็น Gatner หรือ Forester และมีองค์กรใหญ่ๆทั่วโลกใช้งานมากกว่า 6,000 ราย
cognitive intelligence and analytical capabilities


Data Sheet

Mobile Device Management
Secure Productivity Suite
Content Suite
Gateway Suite
สนใจโซลูชั่นของเราสามารถติดต่อได้ที่ wizberry@a2network.jp หรือโทร +6622613020
ติดต่อทีมงานโดยตรง
คุณณัฐกมลภพ 0655023782 nutkamonpop@a2network.jp
คุณศุภฤกษ์ 0632283163 suparoek@a2network.jp
คุณมารุต 0843616079 marut@a2network.jp