ปกป้องข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจของคุณจากระยะไกลโดยการลบข้อมูลหรือล๊อคอุปกรณ์พกพา
Wizberry คือโซลูชั่นสำหรับบริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในอุปกรณพกพาไม่ว่าจะเป็น Smartphone หรือ Tablet
และควบคุมอุปกรณ์พกพาต่างๆตามนโยบายขององค์กรเช่น ในบางองค์กรมีการอนุญาตให้พนักงานนำอุปกรณ์ส่วนตัวเข้ามาใช้งานกับข้อมูลขององค์กร (Bring Your Own Device) ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานอีเมล์หรือเอกสารร่วมกัน ชึ่งทางองค์กรสามารถแจกจ่ายการตั้งค่าให้พนักงานจำนวนมากอย่างง่ายดายและปลอดภัย
นอกจากนี้ในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลตัวอย่างเช่น ในเวลาที่พนักงานที่ใช้งานข้อมูลขององค์กรบน smartphone แล้วทำเครื่องหาย เราสามารถสั่งลบข้อมูลขององค์กรออกจากเครื่องได้อย่างง่ายดายผ่าน Web Console หรือกรณีที่พนักงานลาออกทางองค์กรสามารถลบข้อมูลขององค์กรจากเครื่องของพนักงานที่ลาออกได้เช่นเดียวกัน
ทำการบริหารจัดการได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ด้วย Web Interface ที่เข้าใจง่าย
Wizberry สามารถช่วยให้ทางองค์กรสามารถจัดการบริหารอุปกรณ์ได้ง่ายๆจากส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการนโยบายความปลอดภัยต่างๆ
หรือควบคุมการใช้งานของพนักงานในกรณีที่อุปกรณ์นั้นมีการดำเนินงานที่ละเมิดนโยบายขององค์กร
หากมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นระบบจะส่งอีเมล์ไปที่ผู้ดูแลระบบ ในกรณีที่ผู้ดูแลระบบไม่ว่างดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระบบจะดำเนินการอัตโนมัติตาม Compliance rule ที่ทำการตั้งค่าไว้แล้ว
เรารวบรวมแพ๊กเกจของการใช้งานทางธุรกิจบนอุปกรณ์พกพาเป็นแบบ All-in-One
เรามีแพ๊กเกจต่างๆ ดังนี้ Advance Mobile Management(AMM) สำหรับการจัดการบริหารอุปกรณ์พกพา , Mobile Content Management (MCM) การจัดการบริหารเอกสารหรือเนื้อหาบนอุปกรณ์พกพา
Secure Productivity Suite (SPS) สำหรับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลไม่ว่าจะเป็น Email หรือ Application, Mobile Enterprise Gateway (MEG) สำหรับการเชื่อมต่อกับระบบที่องค์กรมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น MS Exchange หรือ Active Directory
โดยโซลูชั่นของเราได้ดำเนินบนคลาวน์ของ IBM ซึ่งจะมีการอัพเดต Feature ใหม่ๆอยุ่เสมอทุก Platform
นอกจากนี้เรายังได้รับมาตรฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็น FISMA, SOC 2 type ll ซึ่งจะทำให้คุณเริ่มต้นการใช้งานได้อย่างมั่นใจ
แยกการใช้งานเรื่องส่วนตัวและงานออกจากกัน (Work and play)
Wizberry Secure Productivity Suite มี platform ที่ง่ายต่อการใช้งานของพนักงาน โดยจะมี Containers เป็นประตูสำหรับการการทำงาน (Workspace) ไม่ว่าจะใช้งาน Email หรือ File Sharing ซึ่งมีความปลอดภัยของข้อมูลสูงโดยมีการ Encyption ข้อมูลภายใน และบังคับใส่รหัสผ่านก่อนการใช้งานข้อมูลของค์กร
นอกจากนี้ข้อมูลขององค์กรสามารถเข้าถึงโดยไม่จำเป็นต้องต่อ VPN ด้วย Wizberry Mobile Enterprise Gateway
ปกป้องข้อมูลด้วย Mobile Containers
ภายใน containers สามารถใช้งานชุดความปลอดภัยต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น Secure Email, Secure Browser, Secure Document ซึ่งเฉพาะพนักงานที่ติดตั้ง Wizberry เท่านั้นที่จะสามารถใช้ข้อมูลต่างๆขององค์กรได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังแบ่งเรื่องงานและส่วนตัวอย่างชัดเจน
สามารถบังคับอุปกรณ์ของพนักงานให้ใช้งาน Passcode นอกจากนี้ยังสามารถเลือก format ของ Passcode ได้อีกด้วย
สามารถจำกัดการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆของอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น ห้ามใช้งานกล้อง ห้ามใช้งาน SD card ห้ามใช้งาน Screen capture ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์กร
สามารถจัดการได้ง่ายผ่าน Web Console และดำเนินการต่างๆโดย OTA (Over the air)
สามารถส่งข้อความหรือแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ในระบบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับ IT ด้วย Cloud Service
Wizberry ทำงานบน Cloud ของ IBM ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง ซึ่งทางองค์กรไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุ่นเพิ่มในเรื่องของการจัดหา Server ต่างๆ
นอกจากนี้ถ้าต้องการเชื่อมต่อกับระบบงานขององค์กรที่มีอยู่แล้วก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย รวมถึงยังสามารถ Support อุปกรณ์ได้หลาย Platform
เหตุผลที่หลายองค์กรเลือกใช้งาน Wizberry
Wizberry Mobile Security เป็นระบบ EMM (Enterprise Mobility Management) ที่ใช้งานง่าย และสามารถตั้งค่าการใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งยืดหยุ่นต่อการใช้งานของแต่ล่ะองค์กร และนอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหารอุปกรณ์ Smart Device ได้เนื่องจากเป็นโซลูชั่นที่ทำงานอยู่บน Cloud

Android zero touch enrollment
ติดตั้งและ Enrollment อุปกรณ์ Corporate Device ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาในการจัดการบริหารอุปกรณ์พกพาขององค์กร


สนใจโซลูชั่นของเราสามารถติดต่อได้ที่ wizberry@a2network.jp หรือโทร +6622613020
ติดต่อทีมงานโดยตรง
คุณณัฐกมลภพ 0655023782 nutkamonpop@a2network.jp
คุณศุภฤกษ์ 0632283163 suparoek@a2network.jp
คุณมารุต 0843616079 marut@a2network.jp